Personel

Personel Oddziału

Kierownikiem Oddziału i Kliniki jest Prof. dr hab. Marek Karczewski – specjalista chirurg i transplantolog kliniczny. Od 1993 roku związany z transplantologią, edukację w tym kierunku rozpoczął na stażu w Immunology and Organ Transplantation Department; University of Texas Medical School at Houston, USA. Po powrocie do Polski, w latach 1995 do 2012 członek Zespołu Transplantacyjnego, a następnie zastępca Ordynatora Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 2012 roku Kierownik Oddziału Transplantologii, Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Plastycznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada bardzo duże doświadczenie chirurgiczne oraz w zakresie transplantologii. Wykonał około 1000 przeszczepień nerki. W lutym 2013 roku, wraz z dr hab. Marcinem Słojewskim wykonał pierwsze laparoskopowe pobranie nerki od dawcy żywego, rozpoczynając w ten sposób w Szpitalu Klinicznym program pobierania nerek metodą laparoskopową.

W 2015 roku Oddział, jako pierwszy w Polsce, uruchomił program pobierania nerek od dawców po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia (DCD), również z wykorzystaniem technologii ECMO.

 

Pozostali lekarze Oddziału:

lek. Maria Szymaniak – z-ca Kierownika (specjalista chirurg, chirurg onkologiczny)

lek. Michał Stronka (specjalista chirurg, transplantolog kliniczny, w trakcie specjalizacji z urologii)

dr n.med. Honorata Stadnik (specjalista chirurg, chirurg onkologiczny, w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej)

lek. Krzysztof Rędziński (specjalista chirurg, w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej)

lek. Magdalena Górna (specjalista chirurg)

 

Rezydenci w zakresie chirurgii ogólnej:

dr n. med. Zofia Adamska

lek. Michał Gamrat

lek. Wojciech Cierach

lek. Jan Patyk

lek. Agata Dłubak

lek. Agnieszka Ciepły

 

Koordynatorzy Zespołu Transplantacyjnego:

mgr Wojciech Czapiewski

mgr Marcin Kowalczyk

 

Oddziałowa:

mgr Justyna Belczyk

 

Kontakt z Kliniką:

Sekretariat tel. (61) 869 16 74, fax. (61) 869 16 75

Oddziałowa (61) 869 16 73

Dyżurka lekarska (61) 869 16 72

Kierownik (61) 869 16 70

Sala seminaryjna (61) 869 16 71

Dyżurka pielęgniarska T1 (61) 869 12 93

Dyżurka pielęgniarska T1 (61) 869 13 65