Personel

Kierownikiem Oddziału jest dr hab. n. med. Marek Karczewski – specjalista chirurg i transplantolog kliniczny. Od 1993 roku związany z transplantologią, początkowo na stażu w Oddziale Immunologii i Transplantacji Narządów (Immunology and Organ Transplantation Department) na Uniwersytecie Medycznym w Houston, USA (University of Texas Medical School in Houston). Od 1995 roku do 2012  członek Zespołu Transplantacyjnego, a następnie z-ca Ordynatora Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego Poznaniu. Od 2012 roku Kierownik Oddziału Transplantologii, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada bardzo duże doświadczenie chirurgiczne oraz w zakresie transplantologii (ok. 500 operacji przeszczepienia nerki). W lutym 2013 roku, jako pierwszy w Wielkopolsce, wraz z dr hab. Marcinem Słojewskim wykonali pierwsze laparoskopowe pobranie nerki od dawcy żywego.

Pozostali członkowie Zespołu Transplantacyjnego:

 

dr Michał Stronka, dr Lucyna Cichańska, dr Jacek Kubiak, dr Krzysztof Rędziński, dr Jan Wojciechowski

Koordynatorzy transplantacyjni: Wojciech Czapiewski, Marcin Kowalczyk

Oddziałowa: mgr Justyna Belczyk

Specjalista ds. zakażeń: dr n. med. Katarzyna Hryckiewicz

Chirurdzy:

dr Józef Dudko (z-ca Kierownika), dr Maciej Koszutski, dr Tadeusz Rajczyk

 

Rezydenci:

Zofia Adamska, Michał Gamrat