Operacje

Wykonywane operacje:

1.  Transplantologia:

Pobieranie nerek od dawców zmarłych

Pobieranie nerek od dawców żywych:

–  metodą laparoskopową

–  metodą klasyczną

usuwanie nieczynnych graftów (graftektomia)

leczenie powikłań chirurgicznych po przeszczepieniu nerki (zaciek moczowy, zwężenie moczowodu,  krwiaki, zbiorniki chłoni, ect.)

2.  Dostępy naczyniowe do dializ

wytwarzanie przetok naczyniowych (Bresci)

zamykanie i korekcja przetok naczyniowych

zakładanie i usuwanie cewników do dializ otrzewnowych (Tenckhoffa)

zakładanie cewników permanentnych (perm-cath)

3.  Operacje laparoskopowe

pęcherzyka żółciowego

wyrostka robaczkowego

nadnerczy

śledziony

przepuklin (pachwinowych, brzusznych, rozworu przełykowego)

żylaków powrózka nasiennego

resekcyjne przewodu pokarmowego

operacje bariatryczne (resekcja mankietowa żołądka – sleeve gastrectomy)

4.  Operacje przepuklin

pachwinowych

mosznowych

udowych

rozworu przełykowego

brzusznych

nawrotowych

5.  Operacje onkologiczne

nowotwory przewodu pokarmowego (żołądek, jelito grube, trzustka)

nowotwory nerki

nowotwory przestrzeni zaotrzewnowej

nowotwory skóry i tkanek miękkich

6.  Operacje endokrynologiczne

operacje tarczycy

operacje przytarczyc

operacje nadnerczy

7.  Operacje naczyniowe

przetoki tętniczo-żylne (zakładanie, zamykanie, korekcja)

żylaki kończyn dolnych

żylaki odbytu

8.  Operacje przewodu pokarmowego

niedrożności

perforacje

krwawienie

pęcherzyka i dróg żółciowych

żołądka i dwunastnicy

jelita cienkiego i grubego

wyrostka robaczkowego i uchyłka Meckela

odbytnicy i odbytu