Operacje

Wykonywane operacje:

  1. Transplantologia:

Pobieranie nerek od dawców zmarłych

Pobieranie nerek od dawców żywych:

–  metodą laparoskopową

–  metodą klasyczną

usuwanie nieczynnych graftów (graftektomia)

leczenie powikłań chirurgicznych po przeszczepieniu nerki (zaciek moczowy, zwężenie moczowodu, krwiaki, zbiorniki chłoni, ect.)

Biopsje nerki

  1. Dostępy naczyniowe do dializ

wytwarzanie przetok naczyniowych (Bresci)

zamykanie i korekcja przetok naczyniowych

zakładanie i usuwanie cewników do dializ otrzewnowych (Tenckhoffa)

zakładanie cewników permanentnych (perm-cath)

  1. Operacje laparoskopowe

pęcherzyka żółciowego

wyrostka robaczkowego

nadnerczy

śledziony

przepuklin (pachwinowych, brzusznych, rozworu przełykowego)

żylaków powrózka nasiennego

resekcyjne przewodu pokarmowego

operacje bariatryczne (resekcja mankietowa żołądka – sleeve gastrectomy)

  1. Operacje przepuklin

pachwinowych

mosznowych

udowych

rozworu przełykowego

brzusznych

nawrotowych

  1. Operacje onkologiczne

nowotwory przewodu pokarmowego (żołądek, jelito grube, trzustka)

nowotwory nerki

nowotwory przestrzeni zaotrzewnowej

nowotwory skóry i tkanek miękkich

  1. Operacje endokrynologiczne

operacje tarczycy

operacje przytarczyc

operacje nadnerczy

  1. Operacje naczyniowe

przetoki tętniczo-żylne (zakładanie, zamykanie, korekcja)

żylaki kończyn dolnych

żylaki odbytu

  1. Operacje przewodu pokarmowego

niedrożności

perforacje

krwawienie

pęcherzyka i dróg żółciowych

żołądka i dwunastnicy

jelita cienkiego i grubego

wyrostka robaczkowego i uchyłka Meckela

odbytnicy i odbytu

  1. Operacje wątroby

resekcje wątroby (hepatektomie, resekcje płatów, resekcje zmian przerzutowych)

termoablacje przezskórne i śródoperacyjne