Oddział

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49

 

Klinika posiada dwie lokalizacje:

na parterze budynku C znajduje się część transplantacyjna, czyli Oddział T1 z 14 łóżkami dla pacjentów, w tym trzy izolatki, 3-osobową salę pooperacyjną i 4 sale 2-osobowe.

Na drugim piętrze (dawny Oddział Dermatologii) znajduje się Oddział T2 z 4-osobową salą intensywnego nadzoru pooperacyjnego, izolatką oraz 2-osobowymi salami chorych.

Operacje wykonywane są na Bloku Operacyjnym Chirurgii, wyposażonym w nowoczesny sprzęt operacyjny (nóż wodny, CUSA, nóż ultradźwiękowy, termoablacja RF, i inn.).

Klinika posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na pobieranie i przeszczepianie nerek od dawców żywych (przeszczepy rodzinne) i zmarłych.

Planowane są działania w kierunku uruchomienia programu przeszczepiania trzustki i wątroby.

Klinika posiada akredytacje na specjalizacje w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i transplantologii klinicznej.

Aktualnie Oddział pełni ostre dyżury chirurgiczne w dni nieparzyste.

 

HISTORIA ODDZIAŁU

Na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w dniu 30 sierpnia 2011 roku nastąpiło przejęcie przez Uczelnię dawnego 111 Szpitala Wojskowego w Poznaniu. Poznań był jedynym miastem uniwersyteckim w kraju, w którym program przeszczepiania nerek wykonywany jest wyłącznie poza uczelnią (Szpital Wojewódzki w Poznaniu). Priorytetową sprawą dla Uniwersytetu było uzyskanie zgody Ministerstwa Zdrowia i uruchomienie programu przeszczepiania nerek w ramach Oddziału Transplantologii, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Wniosek na przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych i zmarłych dawców oraz pobieranie nerek od żywych dawców został złożony w październiku 2011. W lutym 2012 odbył się audyt przez prof. Magdalenę Durlik i prof. Dariusza Patrzałka z pozytywną oceną kontrolerów. Krajowa Rada Transplantacyjna w dniu 21.06.2012 wyraziła pozytywną opinię o wydanie pozwolenia w zakresie wszystkich wnioskowanych procedur, która następnie została skierowana do p. Anny Kamińskiej, Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

Pełnomocnikiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w procesie tworzenia struktury Specjalistycznego Szpitala Klinicznego w Poznaniu został dr n. med. Marek Karczewski. Wraz z Dziekanem Wydziału Lekarskiego II, prof. Zbigniewem Krasińskim zostali upoważnieni przez Władze Uczelni do uruchomienia programu przeszczepiania nerek.

Pierwszej operacji przeszczepienia nerki dokonano 13 września 2012 roku. W lutym 2013 wykonano pierwszą operację laparoskopowego pobrania nerki od dawcy żywego, a następnie przeszczepienia nerki od spokrewnionego dawcy żywego. Od stycznia 2013 roku Oddział funkcjonował w strukturze Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 16/18, natomiast od stycznia 2018 roku Oddział przeniósł działalność do budynku głównego Szpitala, przy ulicy Przybyszewskiego 49. Obecnie działalność transplantacyjna odbywa się na Oddziale T1 Szpitala.