Oddział

ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGII, CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Oddział posiada 43 łóżka, w tym 29 łóżek w części ogólnochirurgicznej i 14 łóżek, w tym dwie izolatki, w części transplantacyjnej. Oddział na co dzień pełni zabezpieczenie ostro dyżurowe dla ponad 150 000 Poznaniaków i Wielkopolan. W ramach kwalifikacji i przygotowania do operacji przeszczepiania nerek, przeszczepiania nerek i leczenia powikłań po przeszczepieniu, wykonujemy operacje chirurgiczne dla pacjentów z całego kraju.

W 2013 roku został wyremontowany Blok Operacyjny, a dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia Oddział zyskał najbardziej nowoczesny sprzęt operacyjny: kolumnę laparoskopową HD, nóż ultradźwiękowy, nowoczesną elektrokoagulację oraz lampy operacyjne LED i stół operacyjny.

W przyszłym roku z dofinansowania ministerialnego planowane są dalsze zakupy sprzętu, które maja poprawić bezpieczeństwo operowanych pacjentów jak i zapewnić najwyższą jakość usług.

 

 

 

HISTORIA ODDZIAŁU

Na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w dniu 30 sierpnia 2011 roku nastąpiło przejęcie przez Uczelnię dawnego 111 Szpitala Wojskowego w Poznaniu. Poznań był jedynym miastem uniwersyteckim w kraju, w którym program przeszczepiania nerek wykonywany jest wyłącznie poza uczelnią (Szpital Wojewódzki w Poznaniu). Priorytetową sprawą dla Uniwersytetu było uzyskanie zgody Ministerstwa Zdrowia i uruchomienie programu przeszczepiania nerek w ramach Oddziału Transplantologii, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Wniosek na przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych i zmarłych dawców oraz pobieranie nerek od żywych dawców został złożony w październiku 2011. W lutym 2012 odbył się audyt przez prof. Magdalenę Durlik i prof. Dariusza Patrzałka z pozytywną oceną kontrolerów. Krajowa Rada Transplantacyjna w dniu 21.06.2012 wyraziła pozytywną opinię o wydanie pozwolenia w zakresie wszystkich wnioskowanych procedur, która następnie została skierowana do p. Anny Kamińskiej, Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

Pełnomocnikiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w procesie tworzenia struktury Specjalistycznego Szpitala Klinicznego w Poznaniu został dr n. med. Marek Karczewski. Wraz z Dziekanem Wydziału Lekarskiego II, prof. Zbigniewem Krasińskim zostali upoważnieni przez Władze Uczelni do uruchomienia programu przeszczepiania nerek.

Przejęcie przez Uniwersytet Medyczny Szpitala oraz działania w kierunku uruchomienia programu transplantacyjnego nie byłyby możliwe, gdyby nie życzliwy stosunek JM. Rektora prof. Jacka Wysockiego oraz Kanclerza Bogdana Poniedziałka.

Pierwszej operacji przeszczepienia nerki dokonano 13 września 2012 roku. W lutym 2013 wykonano pierwszą operację laparoskopowego pobrania nerki od dawcy żywego, a następnie przeszczepienia nerki od spokrewnionego dawcy żywego.

 

Od stycznia 2013 roku Oddział funkcjonuje w ramach Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.