Kontakt

https://fast-cashonline.com.ua/

Custom made article writing essays that is designed to fulfill our your company needs. Our team is here for your requirements. We craft distinct essays of large-top quality that comply with your complete wants essays for sale

Adres

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego
Uniwersystetu Medycznego  im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Oddział Transplantologii,
Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań

Sekretariat tel. (61) 869 16 74, fax. (61) 869 16 75
Oddziałowa (61) 869 16 73
Dyżurka lekarska (61) 869 16 72
Kierownik (61) 869 16 70
Sala seminaryjna (61) 869 16 71
Dyżurka pielęgniarska T1 (61) 869 12 93
Dyżurka pielęgniarska T1 (61) 869 13 65

Godziny przyjęć w Poradni Transplantacyjnej