Kontakt

Szpital Kliniczny

Adres

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego
Uniwersystetu Medycznego w Poznaniu

Oddział Transplantologii,
Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

ul. Grunwaldzka 16/18
60-780 Poznań

tel. 61 854 79 00
sekretariat: 61 854 79 01

Godziny przyjęć w Poradni Transplantacyjnej:

Środa 8 – 12 dr Jan Wojciechowski
Piątek 15 – 19 dr hab. Marek Karczewski

V piętro